Αλλαγές στα δεδομένα των αγορών

​​

Ο κωδικός SPX.I για τον δείκτη S&P 500 θα αφαιρεθεί από την πλατφόρμα την 1η Μαρτίου 2016

Αντί αυτού, είναι πλέον διαθέσιμος ο δείκτης S&P 500 με το σύμβολο SP500.I. Σημειώνεται ότι τόσο τα στοιχεία σε καθυστέρηση όσο και τα στοιχεία σε πραγματικό χρόνο στους δείκτες S&P απαιτούν συνδρομή, ενώ το ίδιο ισχύει και για τα Options του S&P, για την προβολή των τιμών των δεικτών στους πίνακες Contract Option.​​


Δείκτες μετοχών
Dow Jones και S&P

Ιδιώτες επενδυτές

Επαγγελματίες επενδυτές

Στοιχεία με καθυστέρηση

2,50 USD / μήνα

2,50 USD / μήνα​

Στοιχεία σε πραγματικό χρόνο

4,00 USD / μή​να

4,00 USD /​ μήνα

​​​