Αλλαγές στα δεδομένα από τις αγορές

Το χρηματιστήριο Hang Seng αυξάνει τις προμήθειες για τα δεδομένα σε πραγματικό χρόνο που αφορούν τους δείκτες

Από 1 Ιουλίου 2016, το χρηματιστήριο Hang Seng αυξάνει τις προμήθειες για τα δεδομένα σε πραγματικό χρόνο που αφορούν τους δείκτες Hang Seng:​


Δείκτες Hang Seng​

Ιδιώτες Επενδυτές​

Επαγγελματίες Επενδυτές​

Δεδομένα σε πραγματικό χρόνο - Level 1​

15 HKD / μήνα (προηγούμενη τιμή 12 HKD) ​ 15 HKD / μήνα (προηγούμενη τιμή 12 HKD) ​