Αλλαγές στα δεδομένα από τις αγορές

​​​

​​​​​Απαιτείται ξεχωριστή συνδρομή για τους δείκτες STOXX® και Euronext

Από 1 Ιουλίου 2016, απαιτείται ξεχωριστή συνδρομή για τα δεδομένα σε πραγματικό χρόνο των δεικτών μετοχών STOXX ® και Euronext:

Δείκτες STOXX®

Ιδιώτες Επενδυτές

Επαγγελματίες Επενδυτές

Σε πραγματικό χρόνο - Level 1

2 EUR / μήνα 8,58 EUR / μήνα

Δείκτες Euronext

Ιδιώτες Επενδυτές

Επαγγελματίες Επενδυτές

Σε πραγματικό χρόνο - Level 1

1 EUR / ​​μήνα15 EUR / μήνα​

Οι δείκτες Euronext παραμένουν στο χρηματιστήριο PAR (Euronext Paris). Οι δείκτες STOXX® θα είναι διαθέσιμοι μέσω του χρηματιστηρίου Δείκτες STOXX.

Οι υφιστάμενες συνδρομές για τους δείκτες μετοχών STOXX® και Euronext θα λήξουν στις 30 Ιουνίου και οι πελάτες θα πρέπει να πραγματοποιήσουν νέες συνδρομές.

Κατάργηση της υπηρεσίας ASX News

Η υπηρεσία ASX News θα καταργηθεί στις 30 Ιουνίου 2016. Όλες οι υφιστάμενες συνδρομές θα ακυρωθούν.​