Επισκόπηση Αγοράς στη SaxoTraderGO

​​​​

​Η ενότητα «Έρευνα & Νέα» στη SaxoTraderGO, μέσα από σταθερούς υπολογιστές και tablet, περιλαμβάνει πλέον μια περιεκτική συνοπτική παρουσίαση για τις παγκόσμιες αγορές μετοχών, όπου θα βρείτε τα εξής:

  • Δείκτες
  • Αναφορά «Gainers and Losers», με τις υψηλότερες και τις χαμηλότερες αποδόσεις
  • Οικονομικές ειδήσεις
  • Ημερολόγιο οικονομικών και εταιρικών γεγονότων
  • Διάγραμμα Γενικής Επισκόπησης
MarketOverview.png


Επισκόπηση δεικτών

Οι δείκτες καταγράφουν την τελευταία τιμή διαπραγμάτευσης και το τελευταίο ποσοστό ημέρας.

Επιλέγοντας κάποιον δείκτη από τη λίστα, εμφανίζεται το διάγραμμα γενικής επισκόπησης, η αναφορά «Gainers and Losers», οι οικονομικές ειδήσεις και το ημερολόγιο οικονομικών και εταιρικών γεγονότων από το χρηματιστήριο που συνδέεται με τον συγκεκριμένο δείκτη.

Αναφορά «Gainers and Losers»

Η αναφορά «Gainers and Losers» παρουσιάζει τις 20 μετοχές με τις υψηλότερες και τις 20 μετοχές με τις χαμηλότερες αποδόσεις στο χρηματιστήριο που συνδέεται με τον συγκεκριμένο δείκτη. Η αναφορά «Gainers and Losers» προκύπτει από το σύνολο του χρηματιστηρίου που αφορά τον επιλεγμένο δείκτη, και όχι μόνο τις μετοχές που τον συνθέτουν.

Ενσωματωμένο μενού

Πατήστε σε κάποιον τίτλο της αναφοράς «Gainers and Losers» και αποκτήστε πρόσβαση σε ένα ενσωματωμένο μενού για να πραγματοποιήσετε συναλλαγές, να ανοίξετε το εργαλείο Equity Research (εφόσον είστε συνδρομητής), να καταχωρήσετε μια ειδοποίηση τιμών ή να ανοίξετε την Επισκόπηση για τον συγκεκριμένο τίτλο.

Διάγραμμα Γενικής Επισκόπησης

Το Διάγραμμα Γενικής Επισκόπησης παρέχει εικόνα για τον δείκτη σε επίπεδο 24ώρου, καθώς και επιπλέον πληροφορίες για τιμές και αποδόσεις σε επίπεδο εβδομάδας, μήνα, τριμήνου, εξαμήνου, έτους, δύο ετών και πέντε ετών.

Σε κάποιες περιπτώσεις είναι εφικτή η πραγματοποίηση συναλλαγών στον επιλεγμένο δείκτη, πατώντας πάνω στο εικονίδιο του προϊόντος ώστε να ανοίξει το αντίστοιχο Παράθυρο Συναλλαγών.

Μπορείτε, επίσης, να προσθέσετε μια ειδοποίηση τιμών για το επιλεγμένο προϊόν.

Οικονομικές ειδήσεις

Οι οικονομικές ειδήσεις παρουσιάζουν νέα ειδικά για τον δείκτη που έχετε επιλέξει, σύμφωνα με τις συνδρομές ενημέρωσης που έχετε.

Ημερολόγιο οικονομικών και εταιρικών γεγονότων

Το ημερολόγιο οικονομικών και εταιρικών γεγονότων παρουσιάζει τα γεγονότα των επόμενων πέντε ημερολογιακών ημερών, τα οποία σχετίζονται με τον επιλεγμένο δείκτη. Για κάθε γεγονός υπάρχει αντίστροφη καταμέτρηση μέχρι τη δημοσίευση των στοιχείων που αφορά. Την ημέρα της δημοσίευσης, το χρονόμετρο εξαφανίζεται και εμφανίζονται τα στοιχεία.​