Ανακατάταξη προϊόντων λόγω της εξαγοράς του NYSE-Euronext από το χρηματιστήριο ICE (Intercontinental Exchange).


Ακολουθώντας την εξαγορά του NYSE-Euronext από το χρηματιστήριο ICE (Intercontinental Exchange), τα προϊόντα  Euronext LIFFE θα τοποθετηθούν σε μια νέα αγορά με την ονομασία «ICE Liffe» που θα είναι διαθέσιμη από αρχές Απριλίου του 2014. 

Τα προϊόντα που επηρεάζονται είναι Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης και δικαιώματα προαίρεσης που περιλαμβάνονται στην παρακάτω λίστα, όπου μπορείτε να δείτε το χρηματιστήριο όπου διαπραγματεύονται πριν από την αλλαγή. Τα προϊόντα αυτά θα διαπραγματεύονται μέσω της πλατφόρμας ICE Liffe. ​

​​FTSE 100 Index Futures
​Euronext Equity & Index Derivatives - LIFFE
FTSE 100 Index Options (European- Style) ​Euronext Equity & Index Derivatives - LIFFE
Euribor Futures ​Euronext Interest Rate Derivatives - LIFFE​
Short Sterling Futures ​Euronext Interest Rate Derivatives - LIFFE​
Euroswiss Futures ​Euronext Interest Rate Derivatives - LIFFE
Euroyen Futures ​Euronext Interest Rate Derivatives - LIFFE
Long Gilt Futures ​Euronext Interest Rate Derivatives - LIFFE
Medium Gilt Futures ​Euronext Interest Rate Derivatives - LIFFE
Short Gilt Futures ​Euronext Interest Rate Derivatives - LIFFE
Euribor Options ​Euronext Interest Rate Derivatives - LIFFE
Short Sterling Options ​Euronext Interest Rate Derivatives - LIFFE
Euroswiss Options ​Euronext Interest Rate Derivatives - LIFFE
Long Gilt Options ​Euronext Interest Rate Derivatives - LIFFE
Cocoa Futures ​Euronext Commodities Derivatives - LIFFE
Cocoa Options ​Euronext Commodities Derivatives - LIFFE
Robusta Coffee Futures ​Euronext Commodities Derivatives - LIFFE
Robusta Coffee Options ​Euronext Commodities Derivatives - LIFFE
White Sugar Futures ​Euronext Commodities Derivatives - LIFFE
White Sugar Options ​Euronext Commodities Derivatives - LIFFE
Feed Wheat Futures ​Euronext Commodities Derivatives - LIFFE
Feed Wheat Options ​Euronext Commodities Derivatives - LIFFE​

Οι ανοιχτές θέσεις θα μεταφερθούν αυτόματα στη νέα πλατφόρμα.

Σημειώστε επίσης ότι για να διατηρήσετε την πρόσβαση στις πραγματικές τιμές, θα πρέπει να υποβάλετε εκ νέου συνδρομή στο χρηματιστήριο ICE. Το κόστος της συνδρομής θα είναι 85 δολάρια ανά μήνα για πρόσβαση επιπέδου 1 ή 2, για ιδιώτες και επαγγελματίες επενδυτές. 


​ICE Liffe Επαγγελματίες
Ιδιώτες
Level 1 85 USD / μήνα 85 USD / μήνα
Level 2​ 85 USD / μήνα ​85 USD / μήνα

Αλλαγή των συνδρομών για το χρηματιστήριο NYSE Euronext 

Οι συνδρομές για ζωντανές τιμές θα αλλάξουν την 1η Απριλίου 2014, όπως αναφέρετε στους πίνακες που ακολουθούν. Οι υφιστάμενες χρεώσεις θα αναβαθμιστούν αυτόματα στο επίπεδο 2, στην περίπτωση που η νέα συνδρομή είναι ίση ή χαμηλότερη από την προηγούμενη.  Το χρηματιστήριο NYSE Euronext διακόπτει το επίπεδο 1 στα παράγωγα δεικτών και μετοχών, στα παράγωγα εμπορευμάτων, καθώς και στα παράγωγα της αγοράς συναλλάγματος. 

Μετοχές και παράγωγα δεικτών Euronext
​ Επαγγελματίες Ιδιώτες
Level 1​ Μη διαθέσιμο Μη διαθέσιμο
​Level 2 ​34 EUR / μήνα 1 EUR / μήνα

​Euronext Currency Derivatives (prej Euronext Interest Rates)
Επαγγελματίες ​ Ιδιώτες
Level 1​​ Μη διαθέσιμο
Μη διαθέσιμο
​Level 2 2 EUR / μήνα ​1 EUR / μήνα


​Euronext Commodities Derivatives ​ Επαγγελματίες Ιδιώτες
Level 1 ​Μη διαθέσιμο ​Μη διαθέσιμο
​Level 2​ 15 EUR / μήνα 15 EUR / μήνα


​NYSE Euronext Stock Exchange Επαγγελματίες
Ιδιώτες​
Level 1 61 EUR / μήνα 1 EUR / μήνα
Level 2
86 EUR / μήνα 1 EUR / μήνα