Βελτιώσεις στην Mobile πλατφόρμα

Κατά την διάρκεια του Δεκεμβρίου, η Saxo Bank θα προχωρήσει σε βελτίωση τόσο της mobile πλατφόρμας όσο και αυτής που χρησιμοποιείται από τα tablet:

Εύκολη πρόσβαση στις Συναλλαγές από τις Ανοικτές Θέσεις / Ανοικτές Εντολές.

Οι επιλογές Ανοικτές Θέσεις και Ανοικτές Εντολές στην mobile πλατφόρμα θα έχουν δυνατότητα καλύτερης πλοήγησης και γρήγορης πρόσβασης στις Συναλλαγές και στις Εντολές. 

Τα μενού για μεμονωμένες θέσεις και εντολές θα επεκταθούν με επιλογές απευθείας πρόσβασης για συναλλαγές και εντολές στο επιλεγμένο χρηματοοικονομικό προϊόν.

Τα 'προεπιλεγμένα ποσά' είναι τώρα κοινά τόσο στην WebTrader όσο και στις πλατφόρμες για Mobile και Tablet

Τα 'προεπιλεγμένα ποσά' στα διάφορα χρηματοοικονομικά προϊόντα θα είναι κοινά τόσο στην WebTrader όσο και στην Mobile πλατφόρμα αλλά και στην πλατφόρμα για τα tablet. Αυτό σημαίνει ότι 'προεπιλεγμένα ποσά' που χρησιμοποιούντο στην Mobile και στην πλατφόρμα για τα tablet θα αντικατασταθούν από τα ποσά που χρησιμοποιούνται στην WebTrader. 

 
 
 

 

 

ΑΝΟΙΞΤΕ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΩΡΑ!

Αποκτήστε την δυνατότητα διαπραγμάτευσης προϊόντων από όλο τον κόσμο, οποτεδήποτε, από οπουδήποτε.​​​​​​​​​

ΑΝΟΙΞΤΕ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ