Διασύνδεση Εργαλείων στη SaxoTrader

​Τον Σεπτέμβριο, στην πλατφόρμα SaxoTrader θα γίνει διαθέσιμη μια beta έκδοση της υποστήριξης Διασύνδεσης Εργαλείων. Με τη συγκεκριμένη βελτίωση, οι επενδυτές θα είναι σε θέση να δουλεύουν με ακόμα μεγαλύτερη ταχύτητα και πιο αποδοτικά στην πλατφόρμα συναλλαγών. Για παράδειγμα, το πεδίο Συναλλαγές μπορεί να είναι συνδεδεμένο με ένα γράφημα - όταν γίνει αυτό, αλλάζοντας το εργαλείο στο πεδίο Συναλλαγές θα σημαίνει πως το εργαλείο στο γράφημα επίσης θα αλλάζει - ή το αντίστροφο.

Κάντε δεξί κλικ στο πάνω μέρος ενός εργαλείου για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία Διασύνδεσης Εργαλείων:

Με τη συγκεκριμένη λειτουργία ένας πελάτης μπορεί, για παράδειγμα, να συνδέσει μια λίστα παρακολούθησης, ένα διάγραμμα, μια σειρά ειδήσεων και μια συναλλαγή, μεταξύ τους, και στη συνέχεια να πλοηγηθεί σε διάφορα προϊόντα ώστε να μελετήσει άμεσα την επίδοση αυτών στα εργαλεία που επέλεξε. Τα διαφορετικά χρώματα προσφέρουν στους χρήστες τη δυνατότητα να συνδέουν διαφορετικά εργαλεία σε διαφορετικές ομάδες, έτσι ώστε καθεμία από αυτές να ενημερώνεται ανεξάρτητα.