Ενημέρωση Αγορών μέσα από τις πλατφόρμες

​​

Πρόσφατα, ξεκινήσαμε να κοινοποιούμε στις πλατφόρμες την εσωτερική Ενημέρωση Αγορών (Morning Call), στην οποία αναλυτές της Saxo Bank εξετάζουν τις πρόσφατες εξελίξεις στην αγορά του Forex, των μετοχών και των εμπορευμάτων, και διατυπώνουν τις εκτιμήσεις τους.

Μπορείτε να παρακολουθήσετε την Ενημέρωση Αγορών ανοίγοντας το link που κοινοποιείται μέσω του chat στις πλατφόρμες, στις 08:40 CET κάθε πρωί. Η παρουσίαση διαρκεί περίπου 15 λεπτά.

MarketCall2.png