Νέα εργαλεία για την απόδοση του Λογαριασμού στη SaxoTraderGO

​Η νέα μας πλατφόρμα SaxoTraderGO έχει ήδη εμπλουτιστεί με σημαντικά εργαλεία που παρουσιάζουν τις αποδόσεις του λογαριασμού σας.

Tα εργαλεία αυτά είναι διαθέσιμα από τη σελίδα «Επισκόπηση Λογαριασμού» κάτω από τον τίτλο Αποδόσεις στην ενότητα Λογαριασμός:

SaxoGO_2_1.png

Η Επισκόπηση Λογαριασμού παρουσιάζει τις αποδόσεις και πληροφορίες για όλους τους λογαριασμούς ή για τον λογαριασμό που επιλέγετε:

SaxoGO_2_2.png

Διάγραμμα Αξίας Λογαριασμού

Tο διάγραμμα Αξίας Λογαριασμού παρουσιάζει την αξία του λογαριασμού που επιλέγετε (ή όλων των λογαριασμών) στο τέλος της ημέρας (GMT), για συγκεκριμένη περίοδο.

SaxoGO_2_3.png

Μετακινώντας τον δείκτη του ποντικιού πάνω στην οθόνη εμφανίζεται η αξία του λογαριασμού στο τέλος της ημέρας για μια συγκεκριμένη ημερομηνία.

Διάγραμμα Ποσοστιαίας Απόδοσης

Υπάρχει δυνατότητα για εμφάνιση διαγράμματος ποσοστιαίας (%) απόδοσης, αντί για την  Αξία Λογαριασμού, επιλέγοντας το πεδίο % Απόδοση.
Το Διάγραμμα Ποσοστιαίας (%) Απόδοσης παρουσιάζει τη χρονικά σταθμισμένη απόδοση του λογαριασμού που επιλέγετε (ή όλων των λογαριασμών) στο τέλος της ημέρας (GMT) για συγκεκριμένη περίοδο.

SaxoGO_2_4.png

Μετακινώντας τον δείκτη του ποντικιού πάνω στην οθόνη εμφανίζεται η ποσοστιαία απόδοση για μια συγκεκριμένη ημερομηνία.

Πίνακας Ποσοστιαίας Απόδοσης

Ο Πίνακας Ποσοστιαίας Απόδοσης παρουσιάζει την ποσοστιαία (%) απόδοση του λογαριασμού που επιλέγετε (ή όλων των λογαριασμών) για κάθε ημερολογιακό μήνα.

SaxoGO_2_5.png
Ο αστερίσκος (*) δείχνει τον τρέχον μήνα.

Ιστορικό Θέσεων

Ο Πίνακας Ιστορικού Θέσεων παρουσιάζει βασικά στατιστικά στοιχεία για τον λογαριασμό σας (ή όλους τους λογαριασμούς):

 • Διάρκεια λογαριασμού (ημέρες)
 • Μέση διάρκεια θέσης
 • Αγορές έναντι Πωλήσεων (Long / Short)
 • Θέσεις (κέρδους / συνολικές)
 • % Κέρδους (κλειστές θέσεις)

SaxoGO_2.6.png

Το διάγραμμα κλειστών θέσεων παρουσιάζει τον αριθμό των θέσεων που έκλεισαν σε συγκεκριμένες ημερομηνίες.

Νέα στοιχεία​ για τον Λογαριασμό

Πλέον είναι διαθέσιμο ένα νέο παράθυρο διαλόγου από την Επισκόπηση Λογαριασμού που παρουσιάζει αναλυτικά τα εξής στοιχεία:

 • Διαθέσιμα Mετρητά για συναλλαγές σε προϊόντα με χρήση μετρητών, όπως οι μετοχές και τα ομόλογα
 • Διαθέσιμο Περιθώριο Ασφάλισης για συναλλαγές σε προϊόντα με χρήση περιθωρίου ασφάλισης, όπως το Forex, τα CFDs, τα Futures και τα Options
 • Χρήση Περιθωρίου Ασφάλισης σε συναλλαγές με περιθώριο ασφάλισης
 • Καθαρή Έκθεση των ανοιχτών θέσεων (αξία των θέσεών σας υπολογισμένη στο νόμισμα του λογαριασμού σας)
 • Κάλυψη της Έκθεσης της αξίας του λογαριασμού έναντι της αξίας των ανοιχτών θέσεων
 • A​ξία Λογαριασμού – ημερήσιες, μηνιαίες και ετήσιες ποσοστιαίες (%) μεταβολές στην αξία του λογαριασμού
SaxoGO_2_7.png