Νέες λειτουργίες στα Διαγράμματα της SaxoTraderGO

​​Η νέα μας πλατφόρμα SaxoTraderGO έχει ήδη εμπλουτισθεί με επιπλέον χαρακτηριστικά, καθώς προσθέσαμε νέες λειτουργίες στα διαγράμματα.

Νέα εργαλεία στους Σχολιασμούς

Στο μενού «Προσθήκη Σχολιασμού» προστέθηκαν τα εξής νέα χαρακτηριστικά:

ChartFeatures_measure_1.png

  • Εργαλείο Μέτρησης, το οποίο σας προσφέρει τη δυνατότητα μέτρησης των pips, της ποσοστιαίας (%) διαφοράς της τιμής και της μέτρησης των ράβδων μεταξύ δύο σημείων στο διάγραμμα
  • Επιλογή για τη Διαγραφή όλων των σχολιασμών, ώστε να διαγράφετε όλους τους σχολιασμούς από το διάγραμμα και τυχόν υπο-πίνακες

Nέες μελέτες

Στο μενού «Προσθήκη Μελετών» προστέθηκαν οι εξής πέντε μελέτες:

ChartFeatures_newStudies_2.png

  • ADX - Average Directional Index
  • PSAR - Parabolic SAR
  • DMI - Directional Movement Index
  • MOM - Momentum
  • WPR - Williams' % R

Επιπλέον χαρακτηριστικά

  • Η χρονική περίοδος έχει προστεθεί μπροστά από το όνομα του προϊόντος.

ChartFeatures_period_3.png

  • Τώρα μπορείτε να αλλάζετε το χρώμα του φόντου και του κειμένου στους άξονες Χ και Υ του διαγράμματος, καθώς και το χρώμα φόντου του διαγράμματος, μέσω της επιλογής «Διαμόρφωση Διαγράμματος».
ChartFeatures_Configuration_4.png