Νέα προεπιλεγμένα μεγέθη συναλλαγής για FX Spot και Outrights

​Η Saxo Bank αυξάνει το προεπιλεγμένο μέγεθος συναλλαγής για τα ζεύγη FX Spot και FX Forward Outrights (δηλαδή την ποσότητα που είναι προεπιλεγμένη στο παράθυρο Συναλλαγών).

Αυτή τη στιγμή, η προεπιλογή εμφανίζει το ελάχιστο μέγεθος συναλλαγής.

Από τον Οκτώβριο, η Saxo Bank θα αυξήσει το προεπιλεγμένο μέγεθος συναλλαγής για τα ζεύγη FX Spot και FX Forward Outrights.

Νέα προεπιλεγμένα μεγέθη συναλλαγής

 

EUR, AUD, CAD, CHF, GBP, USD, NZD, SGD​ 25,000​
PLN, TRY​ 100,000​
DKK, NOK, SEK, HKD, CZK, MXN, ZAR, CNH​ 250,000​
JPY​ 5,000,000​
HUF​ 10,000,000​
XAU, XPT, XPD​ 20​
XAG​ 1,000​

 

Αυτή η αλλαγή αφορά μόνο τα FX Spot και FX Forward Outrights. Δεν επηρεάζεται κανένα άλλο προϊόν. Σε κάθε περίπτωση, ο επενδυτής έχει πάντα τη δυνατότητα να προσαρμόσει το προεπιλεγμένο μέγεθος συναλλαγής ανά προϊόν στο επίπεδο που προτιμά. Εάν έχετε ήδη εισάγει τις δικές σας προεπιλεγμένες ποσότητες, η παρούσα αλλαγή δεν θα τις επηρεάσει. Η αλλαγή θα εφαρμοστεί σε όλες τις πλατφόρμες όπως εμφανίζεται στο παρακάτω παράδειγμα από την πλατφόρμα SaxoTrader: