Νέο μοντέλο αξιολόγησης μετοχών

​​​​

Στις 12 Σεπτεμβρίου 2016, η Saxo Bank θα εγκαινιάσει ένα νέο, απλοποιημένο μοντέλο αξιολόγησης μετοχών, το οποίο θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί προκειμένου να εκτιμήσει:

  • το απαιτούμενο περιθώριο ασφάλισης για τη διαπραγμάτευση CFD και Stock Options
  • τις αξίες θέσεων σε μετοχές ή ETF που μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως εγγύηση για τη διαπραγμάτευση προϊόντων με περιθώριο ασφάλισης όπως είναι το Συνάλλαγμα και τα CFD

Κατηγορίες περιθωρίου ασφάλισης

Το νέο, απλοποιημένο μοντέλο αξιολόγησης κατατάσσει τις μετοχές σε πέντε κατηγορίες από το 1 (χαμηλού κινδύνου) έως το 5 (υψηλού κινδύνου).​

​​​​

Αξιολόγηση​

Περιθώριο ασφάλισης​

Εγγύηση

1

10%

75%

2

20%

50%​

3

40%

25%

4

80%

0%

5

100%

​0%​

​ ​ ​

Οι απαιτήσεις περιθωρίου ασφάλισης για τα CFD Δεικτών δεν επηρεάζονται από τη συγκεκριμένη αλλαγή.

CFD Μετοχών

Για τα CFD Μετοχών κατηγορίας 1, χρειάζεται να διατηρείτε μόλις το 10% της αγοραίας αξίας της θέσης περιθώριο ασφάλισης , γεγονός που σας επιτρέπει να χρησιμοποιήσετε μόχλευση έως και 10 φορές. Για τα CFD Μετοχών κατηγορίας 4, χρειάζεται να διατηρείτε το 80% της αξίας της θέσης. Για τα CFD Μετοχών κατηγορίας 5, χρειάζεται να διατηρείτε την πλήρη αξία της θέσης ως περιθώριο ασφάλισης.

Οι μετοχές ως εγγύηση περιθωρίου ασφάλισης

Για τις μετοχές κατηγορίας 1, μπορείτε να χρησιμοποιείτε έως και το 75% της αξίας της θέσης σας ως εγγύηση για τη διαπραγμάτευση προϊόντων με περιθώριο ασφάλισης όπως είναι το Συνάλλαγμα, τα CFD και τα Futures. Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την αξία των θέσεών σας σε μετοχές που ανήκουν στις κατηγορίες 4 και 5 ως εγγύηση περιθωρίου ασφάλισης.

Διαρκής επαναξιολόγηση

Εκτός από την απλοποίηση των κατηγοριών, από τις 12 Σεπτεμβρίου θα παρακολουθούμε και θα επαναξιολογούμε τις μετοχές σε διαρκή, καθημερινή βάση. Αυτό σημαίνει ότι θα μπορούμε να προσαρμόζουμε την αξιολόγηση κάθε μετοχής σύμφωνα με τις τρέχουσες εξελίξεις στην αγορά, κατατάσσοντας τις μετοχές σε πιο κατάλληλες κατηγορίες κινδύνου. Η διαρκής αξιολόγηση κινδύνου έχει ως στόχο να σας προστατεύσει από την υπερμόχλευση θέσεων σε μετοχές των οποίων ο κίνδυνος έχει αυξηθεί.

Προβολή της τρέχουσας αξιολόγησης μέσα στις πλατφόρμες

Οι τρέχουσες αξιολογήσεις για τα CFD και τις μετοχές αναγράφονται στους Όρους Συναλλαγών στις πλατφόρμες συναλλαγών.

Στην πλατφόρμα SaxoTrader:

  • μπορείτε να δείτε την Απαίτηση Περιθωρίου Ασφάλισης που απαιτείται για τα CFD Μετοχών ως εξής: Λογαριασμός > Όροι Συναλλαγών > Κατάλογος Χρημ/κών προϊόντων CFD Μετοχών/Δεικτών  (ομαδοποιημένα ανά χρηματιστήριο)
  • μπορείτε να δείτε την Αξία ενέχυρου που απαιτείται για τις μετοχές ως εξής: Λογαριασμός > Όροι Συναλλαγών > ΛίσταΜετοχών ​(ομαδοποιημένα ανά χρηματιστήριο)

Στην πλατφόρμα SaxoTraderGO: μπορείτε να δείτε το απαιτούμενο περιθώριο ασφάλισης για τα CFD Μετοχών και την αξία της εγγύησης για τις μετοχές ως εξής: Λογαριασμός > Όροι Συναλλαγών > Αναζήτηση για μετοχή ή CFD

The term must be verified through the platform