Νέα χαρακτηριστικά στην πλατφόρμα SaxoTraderGO

​​Η πλατφόρμα SaxoTraderGO έχει εμπλουτισθεί με διάφορα νέα σημαντικά χαρακτηριστικά:

  • Nέες λειτουργίες στα διαγράμματα​
  • Εφικτή η αναζήτηση με 2 χαρακτήρες
  • Προειδοποίηση για το νόμισμα του λογαριασμού – σε περιπτώσεις που τοποθετείτε συναλλαγή μέσα από έναν λογαριασμό και υπάρχει διαθέσιμος λογαριασμός στο νόμισμα της συναλλαγής