Προσθήκες στη SaxoTrader

​​

Διαχείριση εντολών από τη λίστα Ανοιχτών Θέσεων

Πλέον, στη λίστα Ανοιχτών Θέσεων στη SaxoTrader υπάρχει μια νέα στήλη με τίτλο Εντολές.

PositionOrders.png

Η στήλη αυτή παρουσιάζει τον αριθμό των εντολών για το προϊόν, εντός του ίδιου λογαριασμού. Πατώντας σε κάθε κελί της συγκεκριμένης στήλης, ανοίγετε τη λίστα των εντολών, τις οποίες μπορείτε να προσαρμόσετε ή να ακυρώσετε, ή και να δημιουργήσετε νέες εντολές για το εν λόγω προϊόν:

FilteredOrders.png

Η επισκόπηση παρουσιάζει τα εξής:

  • την καθαρή θέση
  • το συνολικό ποσό των εντολών αγοράς ή πώλησης
  • το ποσό χωρίς κάλυψη, το οποίο δείχνει τη διαφορά μεταξύ της καθαρής θέσης και του ποσού εντολής. Για παράδειγμα, αν έχετε μια θέση αγοράς αξίας 1 εκατ. στο EURUSD και μια εντολή πώλησης στις 250.000, το ποσό χωρίς κάλυψη ανέρχεται στις 750.000.

Πρόσβαση μέσω της Λίστας Παρακολούθησης, των Διαγραμμάτων, της Αναζήτησης Προϊόντος και του Παραθύρου Συναλλαγών

Μπορείτε, επίσης, να δείτε τις φιλτραρισμένες εντολές από το ενσωματωμένο μενού που εμφανίζεται όταν κάνετε δεξί κλικ σε κάποιο προϊόν στη Λίστα Παρακολούθησης, σε ένα Διάγραμμα, στην Αναζήτηση Προϊόντος, στο Παράθυρο Συναλλαγών, κ.λπ.

Ποσό χωρίς κάλυψη στο Παράθυρο Συναλλαγών

Το ποσό χωρίς κάλυψη για ένα προϊόν -δηλ. η διαφορά μεταξύ της καθαρής θέσης και του ποσού εντολής- είναι πλέον διαθέσιμο μέσω του εργαλείου επιλογής ποσού για το συγκεκριμένο προϊόν μέσα από το Παράθυρο Συναλλαγών.

UncoveredAmount.png