Τα νέα της SaxoTraderGO

​​

Νέες αναφορές μερισμάτων και τόκων

Η αναφορά Μερίσματα έχει επανασχεδιαστεί και εμπλουτισθεί με νέα χαρακτηριστικά που προσφέρουν καλύτερη επισκόπηση των καταβληθέντων μερισμάτων για τις μετοχές σας.

8.png

Η αναφορά Επιτόκιο παρέχει επισκόπηση των πληρωμών τόκων και των σχετικών μειώσεων στους λογαριασμούς σας.

Στις αναφορές Μερίσματα και Επιτόκιο υπάρχει δυνατότητα για αναζήτηση βάσει ημερομηνίας ή συγκεκριμένων λέξεων/φράσεων.

Αναβάθμιση εργαλείου ανάληψης μετρητών

Το εργαλείο Ανάληψη Μετρητών στο πεδίο Λογαριασμός αναβαθμίστηκε, επιτρέποντας την αποθήκευση στοιχείων για την ανάληψη, ώστε να έχετε εύκολη πρόσβαση στο μέλλον.

8_1.png

Εξαγωγή αναφορών σε Excel

Πλέον είναι εφικτή η εξαγωγή επιλεγμένων αποτελεσμάτων από τις αναφορές Ισολογισμός, Κατάσταση Λογαριασμού, Πραγματοποιηθείσες Συναλλαγές, Μερίσματα και Επιτόκιο σε αρχείο Excel.​