Προσθήκες στη SaxoTraderGO

​​​Νέα έκθεση Επισκόπησης Περιόδου από τον Ιούνιο 2016

Η νέα έκθεση Επισκόπησης Περιόδου παρουσιάζει το ιστορικό της αξίας του λογαριασμού αναγράφοντας το κέρδος ή τη ζημία ανά επενδυτικό προϊόν και τις κινήσεις σε μετρητά, ενώ σας επιτρέπει να αναλύετε τις ευρύτερες μακροπρόθεσμες επενδυτικές τάσεις.

Η έκθεση Επισκόπησης Περιόδου θα είναι διαθέσιμη στην ενότητα «Λογαριασμός» της πλατφόρμας SaxoTraderGO και θα παρουσιάζει το ιστορικό για έναν ή όλους τουςν λογαριασμούς.

Το εικονίδιο για τις πληροφορίες (i) δίπλα σε κάθε εγγραφή παρουσιάζει αναλυτικά στοιχεία, όπως:

  • την αξία της θέσης στην αρχή και το τέλος της περιόδου
  • σύνοψη όλων των επιμέρους εγγραφών για το προϊόν, καθ' όλη τη διάρκεια της περιόδου

Υπάρχει δυνατότητα εξαγωγής των αναλυτικών στοιχείων κάθε εγγραφής σε αρχείο PDF.

PeriodOverview.png

Εξαγωγή σε Excel

Το Excel παρέχει τη δυνατότητα εξαγωγής κάθε εγγραφής της περιόδου, εμφανίζοντας την αξία στην αρχή και το τέλος της περιόδου, προσφέροντας παράλληλα εξαιρετική ανάλυση και ευελιξία των στοιχείων.

Επίσης, υπάρχει δυνατότητα εξαγωγής της έκθεσης σε αρχείο PDF.

Νέες λειτουργίες στα διαγράμματα της SaxoTraderGO


​Chaikin Accumulation Distribution Line (ADL)

Το Accumulation Distribution Line (ADL) που ανέπτυξε ο Marc Chaikin είναι πλέον διαθέσιμο από την επιλογή «Προσθήκη μελέτης».

Η καμπύλη Chaikin ADL αποτελεί έναν δείκτη που βασίζεται στον όγκο και έχει σχεδιαστεί να μετράει τη σωρευτική εισροή και εκροή χρημάτων σε ένα αξιόγραφο. Ουσιαστικά, μετράει την πίεση σε πωλήσεις και αγορές και επιβεβαιώνει την ισχύ μιας τάσης.​

Η καμπύλη ADL εντοπίζει τα σήματα τόσο των ανοδικών όσο και των καθοδικών τάσεων και βασίζεται στην απόκλιση και την επιβεβαίωση:

  • σήμα ανοδικής τάσης θεωρείται η ανοδική πορεία της ADL όταν η τιμή υποχωρεί
  • σήμα καθοδικής τάσης θεωρείται η καθοδική πορεία της ADL όταν η τιμή ενισχύεται

Η μελέτη ADL βασίζεται στον όγκο συναλλαγών και επομένως διατίθεται μόνο για διαπραγματεύσιμα προϊόντα (ΕΤΡ) και όχι για εξωχρηματιστηριακά προϊόντα (OTC), όπως το Forex. ​

Chart_ADL.png

Triple Exponentially Smoothed Moving Average (TRIX)

Το Triple Exponentially Smoothed Moving Average (TRIX) είναι ένας δείκτης ορμής ή ταλαντωτής, τον οποίον έχει αναπτύξει ο Jack Hutson και αποτυπώνει την ποσοστιαία μεταβολή σε έναν τριπλό εκθετικό κινητό μέσο όρο. Αγνοεί τις ασήμαντες τιμές και εάν προσθέσετε έναν απλό εκθετικό κινητό μέσο όρο στη μελέτη TRIX, λειτουργεί με παρόμοιο τρόπο με τον κινητό μέσο σύγκλισης-απόκλισης (MACD). Ωστόσο, δεδομένης της τριπλής εξομάλυνσης, ξεπερνάει τον βαθμό ομαλότητας του MACD.

Ομοίως με τον MACD, οι καμπύλες κυμαίνονται γύρω από το 0 (μηδέν). Όταν προσθέτετε έναν εκθετικό κινητό μέσο όρο (ΕΜΑ), αναζητάτε την απόκλιση στο σημείο της διάσπασης της γραμμής που δίνει το σήμα για αγορά/πώληση και την τομή της γραμμής μηδέν. 

Chart_TRIX.png

Money Flow Index (MFI)

Το Money Flow Index (MFI) είναι ένας ταλαντωτής τον οποίον έχουν αναπτύξει οι Avrum Suodack και Gene Quong και ο οποίος χρησιμοποιεί τον όγκο συναλλαγών και την τιμή για να μετρήσει την πίεση στις αγορές και πωλήσεις σε ένα χρεόγραφο. Η τιμή του δείκτη κυμαίνεται από το 0 έως το 100 και λειτουργεί όπως ο δείκτης σχετικής ισχύος (RSI). Ο MFI είναι γνωστός και ως σταθμισμένος ως προς τον όγκο συναλλαγών RSI.

Οι επενδυτές αναζητούν την απόκλιση, δηλαδή την κίνηση του MFI σε αντίθετη κατεύθυνση από την τιμή. 

Chart_MFI.png

Μετατόπιση μελέτης

Στο παράθυρο προσαρμογής των ρυθμίσεων για τις μελέτες, διατίθεται πλέον μια νέα λειτουργία Μετατόπισης με την οποία μπορείτε να μετατοπίσετε χρονικά μια μελέτη είτε προς τα αριστερά, στο παρελθόν, είτε προς τα δεξιά, στο μέλλον, κατά ±100 περιόδους. Ο υποκείμενος υπολογισμός δεν μεταβάλλει αυτή τη λειτουργία, απλώς μετατοπίζει τη μελέτη δεξιά ή αριστερά στο διάγραμμα. 

Chart_Offset.png

Σχολιασμός προβλέψεων Fibonacci

Ένας νέος σχολιασμός προβλέψεων Fibonacci είναι διαθέσιμος μέσω του μενού των σχολιασμών στο διάγραμμα. Έως τώρα, η επιλογή αυτή ήταν διαθέσιμη μέσω του σχολιασμού Fibonacci Extension με τοποθέτηση των δύο τελευταίων τοποθετήσεων στο ίδιο επίπεδο, αλλά πλέον μπορεί να προστεθεί πιο αποτελεσματικά με δύο κλικ.

Fib_proj.png

Επιλογή snap για τους σχολιασμούς

Έως τώρα, η επιλογή snap για τους σχολιασμούς ήταν διαθέσιμη μόνο μέσω του παραθύρου ρυθμίσεων, ελέγχοντας το snap για όλους τους σχολιασμούς. Επίσης, πλέον μπορείτε να επιλέξετε/αποεπιλέξετε την επιλογή snap για κάθε επιμέρους σχολιασμό στο παράθυρο ρυθμίσεων σχολιασμών.​