Προσθήκες στη SaxoTraderGO

​​​​Δυνατότητα μετακίνησης του Παραθύρου Συναλλαγών στη SaxoTraderGO​

Το Παράθυρο Συναλλαγών στη SaxoTraderGO μπορεί πλέον να μετακινηθεί σε διάφορες θέσεις στην οθόνη, επιτρέποντάς σας να βλέπετε το υπόλοιπο περιεχόμενο της οθόνης. Κάθε φορά που ανοίγετε τη συγκεκριμένη επιλογή, το Παράθυρο Συναλλαγών θα εμφανίζεται στο κέντρο της οθόνης.

saxotradergo-2.png

Βελτιώσεις στην Επισκόπηση Προϊόντος στη SaxoTraderGO

Αναβαθμίσαμε το πεδίο Επισκόπηση στη SaxoTraderGO, ώστε να παρέχει επιπλέον στοιχεία για τα προϊόντα κάθε κατηγορίας. Μπορείτε να δείτε περισσότερες χρήσιμες πληροφορίες για το προϊόν που σας ενδιαφέρει, είτε προσαρμόζοντας το μέγεθος του παραθύρου ή χρησιμοποιώντας τα μπλε βέλη στα άκρα.

saxotradergo-2-1.png

Η SaxoTraderGO υποστηρίζει πλέον μαζικές ειδοποιήσεις

Η SaxoTraderGO υποστηρίζει πλέον περισσότερα είδη ειδοποιήσεων, ώστε να περιλαμβάνονται και μαζικές ειδοποιήσεις:

  • Μαζικά μηνύματα που αποστέλλονται με τη μορφή αναδυόμενου παραθύρου εμφανίζονται πλέον στη SaxoTraderGO
  • Μαζικά μηνύματα που αποστέλλονται με τη μορφή συνομιλίας (chat) εμφανίζονται πλέον στις Ειδοποιήσεις
  • Οι επενδυτές που είναι συνδεδεμένοι στην πλατφόρμα λαμβάνουν τα μηνύματα άμεσα
  • Οι επενδυτές που δεν είναι συνδεδεμένοι στην πλατφόρμα θα λάβουν τα μηνύματα με χρονολογική σειρά την επόμενη φορά που θα συνδεθούν

Όλα τα μαζικά μηνύματα με τη μορφή αναδυόμενου παραθύρου προβάλλονται στο κέντρο της οθόνης. 

 saxotradergo-2-2.png

Νέες λειτουργίες στα διαγράμματα της SaxoTraderGO​

Νέα μελέτη για τα Κανάλια Τιμών

Τα Κανάλια Τιμών αποτελούν γραμμές που κινούνται πάνω και κάτω από την τιμή ενός προϊόντος. Το πάνω κανάλι προσδιορίζεται στο υψηλό μιας δεδομένης περιόδου, ενώ το κάτω κανάλι προσδιορίζεται στο χαμηλό της ίδιας περιόδου. Για μια περίοδο 10 ημερών, το πάνω κανάλι θα δείχνει το υψηλό του συγκεκριμένου 10ημέρου και το κάτω κανάλι θα δείχνει με το χαμηλό του ίδιου 10ημέρου. Τα κανάλια τιμών μπορούν να χρησιμοποιηθούν προκειμένου να αναγνωριστούν τα επίπεδα στήριξης, αντίστασης, αλλά και διάσπασης. Τα κανάλια τιμών μπορούν, επίσης, να χρησιμοποιηθούν για να εντοπιστούν τα επίπεδα όπου διαμορφώνονται συνθήκες υπεραγοράς ή υπερπώλησης στο πλαίσιο μιας ευρύτερης πτωτικής ή ανοδικής τάσης.

saxotradergo-2-3.png 

Σχολιασμοί

Οι Σχολιασμοί δεν εμφανίζονται πλέον με αλφαβητική σειρά, αλλά με μια πιο έξυπνη λογική, ξεκινώντας από τις Γραμμές και συνεχίζοντας με τον Fibonacci, τα Σχήματα, τα Εργαλεία Μέτρησης και τα Κείμενα.

Επιπλέον, προστέθηκε ένας νέος σχολιασμός: Infinite trendline / Γραμμή τάσης άπειρου μήκους. 

saxotradergo-2-4.png

​Σύμπτυξη επιμέρους οθονών και κεντρικού παραθύρου

Οι διάφορες οθόνες και το κεντρικό παράθυρο στα διαγράμματα μπορούν πλέον να συμπτυχθούν, πατώντας στην παύλα (–), δίπλα στο X, στην πάνω δεξιά γωνία μιας οθόνης ή ενός παραθύρου. Για να εμφανιστεί ξανά, πατήστε +.​

saxotrdergo-2-5.png