Προσθήκες στη SaxoTraderGO

​​​​

Επιπλέον νέες λειτουργίες στη SaxoTraderGO:

Ταξινόμηση στηλών

Τώρα, μπορείτε να ταξινομείτε τις περισσότερες στήλες στη Λίστα Παρακολούθησης, τη Λίστα Θέσεων και τη Λίστα Εντολών, πατώντας πάνω στην κεφαλίδα της στήλης. Έτσι, η διάταξη του πίνακα αλλάζει σύμφωνα με το περιεχόμενο της συγκεκριμένης στήλης, χωρίς, ωστόσο, να διασπά τις ομάδες των προϊόντων.

ColumnSort.png

Αφαίρεση του φίλτρου Λογαριασμού στις λίστες Θέσεων και Εντολών

Πλέον, η λίστα Θέσεων και η λίστα Εντολών φιλτράρονται ανά επιλεγμένο λογαριασμό από τη στήλη των λογαριασμών στη γραμμή εργαλείων του Λογαριασμού.

AccountSelector.png

Επιπλέον επιλογές στις ζώνες ώρας

Μια σειρά από νέες επιλογές στις ζώνες ώρας είναι πλέον διαθέσιμες στην πλατφόρμα SaxoTraderGO.​