Νέα Διαδικασία Σύνδεσης στην SaxoTrader

Η διαδικασία σύνδεσης στην πλατφόρμα SaxoTrader έχει αναβαθμιστεί παρέχοντας μεγαλύτερη ασφάλεια.

Η αλλαγή αυτή είναι προγραμματισμένη να πραγματοποιηθεί στις 4 Φεβρουαρίου του 2014 ενώ ο χρήστης θα παρατηρήσει κάποιες μικρές αλλαγές κατά την διαδικασία σύνδεσης και αλλαγής κωδικού. 

Επιπλέον, μετά από 5 αποτυχημένες προσπάθειες σύνδεσης θα εμφανίζεται μια εικόνα τύπου ‘captcha’ την οποία και θα πρέπει να συμπληρώσετε με επιτυχία πριν από την είσοδο σας στην πλατφόρμα.

Στις παρακάτω εικόνες μπορείτε να δείτε αυτές τις αλλαγές.

Παράθυρο Σύνδεσης: Πριν την αναβάθμιση


Παράθυρο Σύνδεσης: Μετά την αναβάθμιση


Εικόνα Captcha μετά από 5 αποτυχημένες προσπάθειες

 

Παράθυρο αλλαγής κωδικού πρόσβασης: πριν την αναβάθμιση


Παράθυρο αλλαγής κωδικού πρόσβασης: μετά την αναβάθμιση