Νέα διεύθυνση Εξυπηρέτησης Πελατών

​​​

telephone_small.png​​​Το Κέντρο Εξυπηρέτησης της Saxo Bank αλλάζει ηλεκτρονική διεύθυνση

Μπορείτε να απευθύνεστε στο Κέντρο Εξυπηρέτησης σ​την ακόλουθη διεύθυνση:

servicecenter@saxoworld.com

Η παλιά διεύθυνση servicecenter@saxobank.com παύει να ισχύει μετά τις 15 Φεβρουαρίου 2015.

Μπορείτε να υποβάλετε τα ερωτήματά σας, είτε μέσα από Κέντρο Εξυπηρέτησης ή τις πλατφόρμες συναλλαγών:

  • Στην πλατφόρμα WebTrader: Κέντρο Εξυπηρέτησης > Υποστήριξη Αιτημάτων
  • Στην πλατφόρμα SaxoTrader: Συναλλαγές > Βοήθεια > Υποστήριξη Αιτημάτων