Διαθέσιμα για διαπραγμάτευση τα STIR Eurodollar Mid Curve Options

Στις 11 Δεκεμβρίου 2013, η Saxo Bank πρόσθεσε στην κατηγορία των δικαιωμάτων προαίρεσης (Options) την διαπραγμάτευση του STIR Eurodollar Mid Curve Option.

Τα δικαιώματα προαίρεσης (Options) στα ΣΜΕ του Eurodollar είναι από τα πιο ενεργά στο κομμάτι των διαπραγματεύσεων παγκοσμίως. Η ρευστότητα που παρέχει το δικαίωμα προαίρεσης στο Eurodollar δίνει την δυνατότητα στους επενδυτές αλλά και σε εκείνους που αναζητούν εργαλεία αντιστάθμισης κινδύνου, την ευκαιρία να επωφεληθούν από την κατεύθυνση που πιστεύουν ότι πιθανόν θα έχουν τα επιτόκια στις ΗΠΑ.

 Η συγκεκριμένη κατηγορία δικαιωμάτων προαίρεσης Eurodollar Mid-Curve αποτελούν δικαιώματα Αμερικανικού τύπου σε ΣΜΕ Eurodollar, ενός, δύο, τριών, τεσσάρων και πέντε ετών από την ημερομηνία λήξης του δικαιώματος προαίρεσης.  Αυτή η κατηγορία δίνει την δυνατότητα διαπραγμάτευσης δικαιωμάτων που λήγουν την ίδια στιγμή σε διαφορετικά μέρη της καμπύλης τιμών προσφέροντας παράλληλα και ένα χαμηλό premium.


​​

 

 

ΑΝΟΙΞΤΕ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΩΡΑ!

Αποκτήστε την δυνατότητα διαπραγμάτευσης προϊόντων από όλο τον κόσμο, οποτεδήποτε, από οπουδήποτε.​​​​​​​​​

ΑΝΟΙΞΤΕ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ