Αναβάθμιση αναφορών για τις συναλλαγές και τον λογαριασμό

Nέα αναφορά για τις Πραγματοποιηθείσες Συναλλαγές

image-2-1.png

Η αναφορά Πραγματοποιηθείσες Συναλλαγές έχει επανασχεδιαστεί και εμπλουτισθεί με διάφορα νέα χαρακτηριστικά που προσφέρουν καλύτερη επισκόπηση των συναλλαγών σας που έχουν εκτελεσθεί:

 • Δυνατότητα για φιλτράρισμα  με βάση
  • Τύπο προϊόντος
  • Ημερομηνία
  • Όρο αναζήτησης
 • Κέρδος ή Ζημία (P/L) για την επιλεγμένη  λίστα
 • Ταξινόμηση στηλών
 • Εξαγωγή σε CSV και PDF

Για παράδειγμα, τα διαθέσιμα κριτήρια σας επιτρέπουν:
 • ​​Να επιλέξετε ένα συγκεκριμένο προϊόν (π.χ. CFDs) και να καθορίσετε το χρονικό εύρος που σας ενδιαφέρει (π.χ. το τρέχον έτος), ώστε να δείτε το συνολικό σας Κέρδος/Ζημία (P/L) από τις συναλλαγές σε CFDs για τη συγκεκριμένη περίοδο
 • Να επιλέξετε ένα συγκεκριμένο προϊόν (π.χ. EURUSD), χρησιμοποιώντας την Αναζήτηση και να καθορίσετε το χρονικό εύρος που σας ενδιαφέρει (π.χ. ο τρέχον μήνας) για να δείτε το συνολικό σας Κέρδος/Ζημία (P/L) από το ζεύγος EURUSD για τη συγκεκριμένη περίοδο
Σημείωση για τον Διακανονισμό
Η Σημείωση για τον Διακανονισμό για τις πραγματοποιηθείσες συναλλαγές είναι προσβάσιμη μέσω του σχετικού εικονιδίου και σας προσφέρει αναλυτικά στοιχεία για τη συναλλαγή.

Ανανεωμένη Κατάσταση Λογαριασμού

image-2-2.png

Η Κατάσταση Λογαριασμού έχει, επίσης, επανασχεδιαστεί και εμπλουτισθεί με διάφορα νέα χαρακτηριστικά, παρέχοντας καλύτερη εικόνα για τις συναλλαγές σας:

 • Δυνατότητα για φιλτράρισμα με βάση
  • Ημερομηνία
  • Όρο αναζήτησης
 • Σύνοψη των πιστώσεων/χρεώσεων και του υπολοίπου του λογαριασμού σας για την επιλεγμένη λίστα
 • Ταξινόμηση στηλών
 • Εξαγωγή σε CSV και PDF

Για παράδειγμα, τα διαθέσιμα κριτήρια σας επιτρέπουν να φιλτράρετε με βάση έναν συγκεκριμένο τύπο συναλλαγής, όπως οι Εταιρικές Πράξεις, και να καθορίσετε το χρονικό εύρος που σας ενδιαφέρει (π.χ. το τρέχον έτος), ώστε να δείτε τα μερίσματα μετοχών σας για τη συγκεκριμένη περίοδο.​