Νέα Stock Options & ETF Options

Οι πελάτες της Saxo Bank έχουν πλέον στη διάθεσή τους νέα Stock Options (Δικαιώματα Προαίρεσης Μετοχών) και ETF Options (Δικαιώματα Προαίρεσης Διαπραγματεύσιμων Αμοιβαίων Κεφαλαίων), από τις ακόλουθες εταιρείες:
 • Priceline Group
 • Skyworks Solution
 • First Solar Inc
 • Solarcity Corp
 • Starbucks Corp
 • Johnson and Johnson
 • Bristol-Myers Squibb Co
 • Groupon
 • Herbalife
 • Zynga
 • Newmont Mining
 • Silver Wheaton
 • 3D Systems
 • Celgene
 • Market Vector Jnr Gold Miners ETF
 • Market Vectors Gold Miners
 • Advanced Micro Devices
 • The Coca-Cola Co
 • Williams Cos Inc
 • Chevron Corp
 • GoPro

Τα Stock Options είναι ιδανικά εργαλεία για στρατηγικές επενδύσεις σε μετοχές, δίνοντάς σας τη δυνατότητα να πραγματοποιείτε συναλλαγές σχεδόν σε όλες τις αγορές. Τα Stock Options είναι ιδιαίτερα κατάλληλα στις ακόλουθες περιπτώσεις: ​
 • ​Θέση μόχλευσης σε ανοδική ή πτωτική αγορά με προκαθορισμένο το ύψος της ενδεχόμενης ζημίας
 • Στρατηγικές αξιοποίησης της μεταβλητότητας, όταν η τιμή μιας μετοχής αναμένεται να κινηθεί εκτός συγκεκριμένου εύρους (είτε ανοδικά είτε πτωτικά)
 • Στρατηγικές αξιοποίησης χαμηλής μεταβλητότητας, όταν η τιμή μιας μετοχής δεν αναμένεται να κινηθεί εκτός συγκεκριμένου εύρους
 • Αντιστάθμιση κινδύνου στο υφιστάμενο χαρτοφυλάκιο
 • Την αύξηση των εσόδων ενός χαρτοφυλακίου - πώληση δικαιωμάτων έναντι ενός χαρτοφυλακίου και όφελος από το ασφάλιστρο (premium).
Σε αντίθεση με τα warrants, τα Stock Options έχουν πιο σταθερές τιμές, μεγαλύτερους όγκους συναλλαγών και περισσότερη διαφάνεια. Επιπλέον, μπορείτε να εφαρμόσετε συνδυαστικές στρατηγικές, για να πραγματοποιείτε συναλλαγές σε σχεδόν όλα τα είδη των αγορών.