Οι Ανοιχτές Εντολές μετονομάζονται σε Εντολές στη SaxoTrader

​Τον Μάρτιο του 2016, το εργαλείο «Ανοιχτές Εντολές» θα μετονομαστεί σε «Εντολές» στη SaxoTrader.

6.png