Ποιους «κυματισμούς» πρέπει να προσέχουν οι ναυτιλιακές εταιρείες;

 

Η Saxo Bank, αναγνωρίζοντας τις ιδιαίτερες ανάγκες της ναυτιλιακής κοινότητας, έχει αναπτύξει εξειδικευμένες εφαρμογές, ώστε να παρέχει τα κατάλληλα εργαλεία στις ναυτιλιακές εταιρείες να αντιμετωπίσουν τους «κυματισμούς» που ανακύπτουν, κυρίως λόγω των συναλλαγματικών διαφορών.

Συγκεκριμένα, η Saxo Bank δίνει τη δυνατότητα για αντιστάθμιση της συναλλαγματικής έκθεσης μιας ναυτιλιακής εταιρείας μέσω των FX Forwards (Προθεσμιακά Συμβόλαια Συναλλάγματος), χρησιμοποιώντας την εξειδικευμένη εφαρμογή SaxoTreasurer που απευθύνεται αποκλειστικά σε εταιρείες.

«Κλειδώστε» τις ισοτιμίες Ευρώ-Δολαρίου, Ευρώ-Γιεν και Δολαρίου-Γιεν μέχρι και για 1 έτος από σήμερα!

Το SaxoTreasurer σας επιτρέπει να πραγματοποιήσετε μία πληρωμή σε Δολάρια σε 3 μήνες από σήμερα, στη σημερινή ισοτιμία του Ευρώ-Δολαρίου, δίνοντας τις εντολές σας άμεσα, γρήγορα και με ασφάλεια. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την πλατφόρμα SaxoTreasurer, προκειμένου να αποκομίσετε το μέγιστο δυνατό όφελος από τις συμφωνίες που διαπραγματεύεστε και να πραγματοποιήσετε τον αποδοτικότερο οικονομικό προγραμματισμό για την εταιρεία σας.

Με τον τρόπο αυτό, έχετε τη δυνατότητα να διαχειριστείτε τον κίνδυνο και ταυτόχρονα να οργανώσετε και να εκτελέσετε όλες τις πληρωμές σας σε συνάλλαγμα, μέσω της πλατφόρμας.

Επιπλέον, μπορείτε να επενδύσετε σε Μετοχές του Ναυτιλιακού Κλάδου, όπως αυτές των εταιρειών Navios Maritime Holdings Inc., DryShips Inc., Safe Bulkers Inc., Euroseas Ltd. κ.ά., απευθείας από την πλατφόρμα SaxoTrader.

Επένδυση σε Μετοχές με Μόχλευση Κεφαλαίου

Τέλος, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη δυνατότητα μόχλευσης κεφαλαίου που σας δίνουν τα προϊόντα CFDs και να εκμεταλλευτείτε τη μεταβλητότητα που παρουσιάζει ο ναυτιλιακός κλάδος, λαμβάνοντας τόσο θέσεις Αγοράς όσο και θέσεις Πώλησης (Long & Short Positions αντίστοιχα)!​