Συμβουλές για τις πλατφόρμες: συναλλαγές με 1 κλικ και 2 κλικ

​​

Η προεπιλεγμένη ρύθμιση στις πλατφόρμες SaxoTrader, SaxoWebTrader και SaxoTraderGO προβλέπει ότι όλες οι συναλλαγές και εντολές θα καταχωρούνται με 2 κλικ, ως μηχανισμός ασφάλειας για την αποφυγή καταχώρισης λάθος συναλλαγών.

Οι SaxoTrader, SaxoWebTrader και SaxoTraderGO (μόνο κατά τη χρήση από desktop) προσφέρουν και τη δυνατότητα για συναλλαγές με 1 κλικ – χωρίς δηλαδή να απαιτείται επιβεβαίωση κατά την καταχώριση συναλλαγών και εντολών.


 

Ενεργοποίηση συναλλαγών με 1 κλικ στη SaxoTrader

  1. Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις συναλλαγών settings-icon.jpg > Ρυθμίσεις πλατφόρμας και επιλέξτε το 1 κλικ

  2. Στο πεδίο «Συναλλαγές με 2 κλικ»:
    · Αποεπιλέξτε το Eνεργοποίηση άμεσων συναλλαγών (spot) για να ενεργοποιήσετε τις συναλλαγές με 1 κλικ για συναλλαγές Forex και CFD σε live τιμές διαπραγμάτευσης
    · Αποεπιλέξτε τo Ενεργοποίηση κατά την τοποθέτηση και αλλαγή εντολών για να μπορείτε να καταχωρείτε και να επεξεργάζεστε εντολές συναλλαγών με 1 κλικ


Ενεργοποίηση συναλλαγών με 1 κλικ στη SaxoTraderGO

Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > Ρυθμίσεις πλατφόρμας και επιλέξτε το 1 κλικ


Σημείωση: η επιλογή για το 1 κλικ είναι διαθέσιμη μόνο στους browsers για desktop, ενώ στα κινητά τηλέφωνα και τα tablets εφαρμόζεται πάντα η επιλογή για συναλλαγές με 2 κλικ.