Υπενθύμιση - Νέες προδιαγραφές χρήσης της πλατφόρμας SaxoMobileTrader

Μετά από μια παρατεταμένη περίοδο υποστήριξης των παλαιότερου τύπου κινητών τηλεφώνων τύπου smartphones, η SaxoMobileTrader.com προχωράει σε αλλαγές στις ελάχιστες απαιτήσεις προδιαγραφών για συσκευές κινητών τηλεφώνων.

Από την 1η Μαρτίου του 2014 και μετά η Saxomobiletrader.com θα υποστηρίζει μόνο κινητά τηλέφωνα τύπου smartphones και tablets τα οποία πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

Ελάχιστες απαιτήσεις συσκευών και αναμενόμενες αναβαθμίσεις για το SaxoTrader.com

  • Συσκευές iOS με λειτουργικό τουλάχιστον iOS 6.0
  • Συσκευές Android με λειτουργικό τουλάχιστον Android 2.3
  • Συσκευές Blackberry με λειτουργικό BB10 OS
  • Χρήστες κινητών τηλεφώνων με Windows 8 θα προστεθούν σε μεταγενέστερη ημερομηνία.

Πως αυτό θα επηρεάσει τις συναλλαγές μου?

iPhone / iPad users:  Οι χρήστες κινητών με λειτουργικό iOS δεν θα επηρεαστούν καθόλου από την αλλαγή.

Android users: Μόνο χρήστες με λειτουργικό Android 2.2 ή παλιότερη έκδοση, δεν θα έχουν πλέον πρόσβαση στην πλατφόρμα. Οι χρήστες κινητών με λειτουργικό τουλάχιστον Αndroid 2.3 δεν θα επηρεαστούν από την αλλαγή.

Blackberry Users: Συσκευές Blackberry με παλαιό λειτουργικό δεν θα έχουν πρόσβαση στην πλατφόρμα SaxoMobiletrader. Συσκευές Blackberry με λειτουργικό 10 OS θα έχουν την δυνατότητα πρόσβασης στην πλατφόρμα.

Windows Users:  Συσκευές με Windows δεν θα έχουν πρόσβαση στην πλατφόρμα SaxoMobileTrader. 

Υποστήριξη για συσκευές με λειτουργικό Windows 8 αναμένεται μέσα στο έτος.