Σύνδεση του Δείκτη Russell 2000 με το χρηματιστήριο "Russell"


Ο δείκτης Russell 2000 (RUT.I) - ο οποίος καταγράφει την απόδοση όλων των μετοχών μικρής κεφαλαιοποίησης στα χρηματιστήρια των ΗΠΑ - θα συνδεθεί με το χρηματιστήριο "RUSSELL". Μέχρι πρότινως ήταν συνδεδεμένος με το Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης (NYSE). Δεν υπάρχουν επιπλέον αλλαγές στον δείκτη ή τις πληροφορίες που παρέχει αυτός.