Νέο μενού στην καρτέλα Λογαριασμός της SaxoTrader

Τον Νοέμβριο, η καρτέλα Λογαριασμός αναδιαρθρώνεται ώστε τα στοιχεία του λογαριασμού να οργανωθούν σε 4 κύριους τομείς:
Λογαριασμός
Περιλαμβάνει την Επισκόπηση Λογαριασμού, την Κατάσταση Λογαριασμού, τις Κινήσεις και τους Όρους συναλλαγών που αφορούν τον κάθε λογαριασμό.
Συνδρομές
Εγγραφή σε τιμές σε πραγματικό χρόνο από διάφορα χρηματιστήρια και διαχείριση των σχετικών συνδρομών.
Χρηματοδότηση
Χρηματοδότηση λογαριασμού, ανάληψη κεφαλαίων, μεταφορά κεφαλαίων μεταξύ λογαριασμών και μεταφορά αξιογράφων στον λογαριασμό σας στη Saxo Bank.
Αναφορές
Περιλαμβάνει όλες τις αναφορές, στις οποίες συμπεριλαμβάνονται οι δηλώσεις, οι Πραγματοποιηθείσες Συναλλαγές και οι Καταχωρηθείσες Συναλλαγές.