Αναβαθμίσεις στην πλατφόρμα SaxοTrader

Νέες δυνατότητες προστέθηκαν πρόσφατα στην πλατφόρμα SaxοTrader:

Ειδοποίηση για το νόμισμα του λογαριασμού

Με στόχο την πρόληψη πραγματοποίησης συναλλαγών σε λάθος υπολογαριασμό, έχει ενσωματωθεί στην πλατφόρμα ένα νέο χαρακτηριστικό, ώστε να υπάρχει ειδοποίηση σε περίπτωση συναλλαγής σε χρηματοοικονομικό προϊόν σε νόμισμα για το οποίο υπάρχει άλλος λογαριασμός στο ίδιο το νόμισμα του προϊόντος.

Για παράδειγμα, αν διατηρείτε λογαριασμούς σε USD και EUR, η πλατφόρμα θα σας ειδοποιήσει αν προσπαθήσετε να πραγματοποιήσετε συναλλαγή σε μετοχή από τις ΗΠΑ, μέσα από τον λογαριασμό σας σε EUR.

CS_CCY_Warning.png

Η πλατφόρμα δεν θα σας εμποδίσει από το να εκτελέσετε τη συναλλαγή. Ωστόσο, θα σας προειδοποιήσει ότι ενδεχομένως πραγματοποιείτε  τη συναλλαγή μέσω του λάθους υπολογαριασμού.

Εξαγωγή της Λίστας παρακολούθησης και Λίστας Εντολών

Μπορείτε να εξάγετε απεικόνιση (snapshot) από τις Λίστες Παρακολούθησης, τις Λίστες Θέσεων, τις Λίστες Εντολών και από τη λίστα των Πράξεων (Trade Blotter) στο Excel, κάνοντας δεξί κλικ στη λίστα και επιλέγοντας Εξαγωγή όλων στο CSV από το μενού περιεχομένων.

  • Έχουμε περιορίσει τις στήλες, τις οποίες μπορείτε να εξάγετε από τη Λίστα Παρακολούθησης και τη Λίστα Ανοιχτών Εντολών – οι στήλες τιμών και τομέα δεν περιλαμβάνονται πλέον στην εξαγωγή
  • Όλες οι στήλες των Ανοιχτών Θέσεων και των Πράξεων (Trade Blotter) μπορούν πλέον να εξαχθούν​ 

Για τη διευκόλυνση των εξαγωγών, έχει συμπεριληφθεί η ένδειξη Εξαγωγή στο μενού στις Ανοιχτές Θέσεις και τις Πράξεις (Trade Blotter).

Απόσυρση του πρωτοκόλλου υποστήριξης HTTP και TCP

Η υποστήριξη των πρωτοκόλλων HTTP και TCP έχει αποσυρθεί.

Η SaxoTrader επικοινωνεί πλέον με τους servers  της τράπεζας μέσω ασφαλών  πρωτοκόλλων HTTPS και TLS – μπορείτε να διαβάσετε περισσότερες πληροφορίες για τα HTTPS και TLS εδώ.