Αναβάθμιση της SaxoTrader

​​​​Η πλατφόρμα SaxoTrader αναβαθμίστηκε πρόσφατα με διάφορα χαρακτηριστικά:

Επίπτωση Περιθωρίου Ασφάλισης των συναλλαγών σε Options

Πλέον υπάρχει δυνατότητα για ενημέρωση για την επίπτωση Περιθωρίου Ασφάλισης όλων των Contract Options, συμπεριλαμβανομένων των Stock Options, Futures Options και Options Δεικτών, μέσα από τα εργαλεία συναλλαγών της SaxoTrader. Συγκεκριμένα, μπορείτε να δείτε:

  • το περιθώριο ασφάλισης που έχετε διαθέσιμο
  • την επίπτωση Περιθώριου Ασφάλισης (τη μεταβολή στο διαθέσιμο περιθώριο ασφάλισης) από την πραγματοποίηση της συναλλαγής

SaxoTrader_7_1.png

Ακύρωση των σχετικών εντολών απευθείας από τη Λίστα Θέσεων

Τώρα μπορείτε να ακυρώνετε τις σχετικές εντολές Stop και  L​imit απευθείας από τη Λίστα Θέσεων ως εξής:

  1. Πατήστε στην τιμή Stop ή Limit για τη θέση στη Λίστα
  2. Απο-επιλέξτε τα κουτιά επιλογής της Σχετικής Εντολής Limit και της Σχετικής Εντολής Stop

SaxoTrader_7_2.png 

    ​3. Πατήστε στο Τοποθέτηση εντολής(ών)  για να ακυρώσετε τις εντολές