Αναβάθμιση της SaxoTrader

​​​

Πρόσφατα έχουν κυκλοφορήσει διάφορα καινούρια χαρακτηριστικά στην πλατφόρμα SaxoTrader:

Καθαρή έκθεση στην ισοσκέλιση για Forex

Έχει προστεθεί ένα νέο χαρακτηριστικό στην πλατφόρμα SaxoTrader, η Καθαρή Έκθεση στην ισοσκέλιση, που σας δίνει τη δυνατότητα να μηδενίζετε τις καθαρές θέσεις γρήγορα και αποτελεσματικά. Η καθαρή έκθεση στην ισοσκέλιση προσφέρεται για τα εξής: Forex Spot, Forex Forwards, Vanilla Options και Touch Options.

Η καθαρή έκθεση στην ισοσκέλιση είναι ενεργή μόνο όταν όλες οι επιμέρους θέσεις δεν έχουν σχετικές εντολές Stop Loss ή Take Profit. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη νέα λειτουργία ακύρωσης σχετικών εντολών για την αφαίρεση τυχόν σχετικών εντολών, ώστε να έχετε τη δυνατότητα στη συνέχεια να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία της καθαρής έκθεσης στην ισοσκέλιση.​

saxotrader_updates_1.png

Όταν δεν υπάρχουν σχετικές εντολές  stop ή limit στις επιμέρους θέσεις, η λειτουργία της καθαρής έκθεσης στην ισοσκέλιση είναι διαθέσιμη από την επιλογή που εμφανίζεται στο καθαρό επίπεδο για τη θέση, στη στήλη κλεισίματος. Η επιλογή αυτή ανοίγει το παράθυρο διαλόγου της καθαρής έκθεσης στην ισοσκέλιση για Forex προκειμένου να προχωρήσετε με την ισοσκέλιση της καθαρής θέσης.


Ακύρωση των σχετικών εντολών στις καθαρές θέσεις

Ένα νέο χαρακτηριστικό ακύρωσης σχετικών εντολών έχει προστεθεί πρόσφατα στη λίστα Ανοιχτών Θέσεων στην πλατφόρμα SaxoTrader, το οποίο συμπληρώνει τη νέα λειτουργία της καθαρής έκθεσης στην ισοσκέλιση.

Η λειτουργία ακύρωσης σχετικών εντολών σας επιτρέπει να ακυρώνετε όλες τις σχετικές εντολές που βρίσκονται κάτω από μια καθαρή θέση με απλό τρόπο. Αν υπάρχουν σχετικές εντολές κάτω από μια καθαρή θέση, θα εμφανίζεται η επιλογή ακύρωσης στις στήλες των εντολών Stop και Limit στο επίπεδο της καθαρής θέσης. Πατώντας την επιλογή αυτή, θα ανοίγει το παράθυρο διαλόγου για την ακύρωση των σχετικών εντολών για την επιλεγείσα καθαρή θέση μόνο. Και οι δύο επιλογές δρομολογούν την ίδια διαδικασία ακύρωσης.​

saxotrader_updates_2.png


Μενού Λογαριασμού και Περιθωρίου Ασφάλισης

Μια σειρά από σημαντικές βελτιώσεις έχουν πραγματοποιηθεί πρόσφατα στη γραμμή εργαλείων του Λογαριασμού και του Περιθωρίου Ασφάλισης στις πλατφόρμες SaxoTrader που βελτιώνουν τη συχνότητα ανανέωσης της πληροφόρησης στη γραμμή εργαλείων και των ενημερώσεων αμέσως μετά τις συναλλαγές.​

saxotrader_updates_3.png


Δυνατότητα προσθήκης χρηματοοικονομικού προϊόντος

Τώρα μπορείτε να μας ζητήσετε να προσθέσουμε ένα νέο χρηματοοικονομικό προϊόν στην πλατφόρμα μας. Χρησιμοποιήστε το εργαλείο Προσθήκη Προϊόντος που βρίσκεται στην καρτέλα «Λογαριασμός» στην πλατφόρμα WebTrader.​

saxotrader_updates_4.png