Αναβάθμιση της SaxoWebTrader


​​​Η Google ανακοινώνει τη λήξη της υποστήριξης του Silverlight, το οποίο χρησιμοποιείται για τα διαγράμματα της WebTrader​.​

Google_Chome_icon.pngΌπως έχει σημειωθεί σε προηγούμενες ενημερώσεις μας, η Google έχει ανακοινώσει την «Αντίστροφη μέτρηση για το NPAPI». Αυτό σημαίνει ότι τα plug-ins όπως η Java και το Silverlight –​η τεχνολογία που χρησιμοποιείται για τα διαγράμματα στη SaxoWebTrader– θα αποσυρθούν σταδιακά μέσα στο α' τρίμηνο του 2015 και τελικά η λειτουργία τους θα διακοπεί το Σεπτέμβριο του 2015.

Στο εγγύς μέλλον, θα μπορείτε να χρησιμοποιείτε το Silverlight από τις ρυθμίσεις για προχωρημένους στους browsers του Chrome – ανατρέξτε στο άρθρο του Chrome.

Αν το διάγραμμα Silverlight στη SaxoWebTrader σταματήσει να λειτουργεί ή αντιμετωπίσετε προβλήματα, όπως την εμφάνιση του μηνύματος ότι το Silverlight δεν έχει εγκατασταθεί, δείτε τα παρακάτω:

chart.png

Μπορείτε να εξακολουθήσετε να χρησιμοποιείτε το Silverlight για ένα περιορισμένο χρονικό διάστημα ακολουθώντας τα παρακάτω βήματα:

  1. Πληκτρολογήστε chrome://flags/#enable-npapi στο πεδίο URL του Chrome
  2. Βρείτε το στοιχείο Ενεργοποίηση NPAPI στη λίστα και πατήστε Eνεργοποίηση
  3. Επανεκκίνηση τώρα

Από τον Σεπτέμβριο του 2015, δεν θα είναι δυνα​τό να χρησιμοποιήσετε την τεχνολογία Silverlight στον browser Chrome και ως εκ τούτου δεν θα μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα διαγράμματα στη SaxoWebTrader μέσω του Chrome. Προτείνουμε τη χρήση των παρακάτω browser

internet_Explorer_icon.png Internet Explorer σε υπολογιστές με Windows

safari_icon.png Safari σε υπολογιστές Mac​


​Δυνατότητα προσθήκης χρηματοοικονομικού προϊόντος


Τώρα μπορείτε να μας ζητήσετε να προσθέσουμε ένα νέο χρηματοοικονομικό προϊόν στην πλατφόρμα μας. Χρησιμοποιήστε το εργαλείο Προσθ​ήκη Προϊόντος που βρίσκεται στην καρτέλα «Λογαριασμός» στην πλατφόρμα WebTrader.

insrument_Request_Service.png