Αλλαγή στον υπολογισμό κέρδους/ζημίας στο Forex

​​

Το κέρδος ή η ζημία από τις ανοιχτές θέσεις σε Forex που εμφανίζονται στη λίστα Ανοιχτών Θέσεων υπολογίζεται πλέον χρησιμοποιώντας τις τιμές πώλησης ή αγοράς (Bid/Ask) στο κλείσιμο, αντί της μέσης τιμής, σε όλες τις πλατφόρμες της Saxo Bank.

Υπολογισμός βάσει τιμής κλεισίματος και αντίστοιχο Κέρδος/Ζημία

Αυτή τη στιγμή, οι θέσεις σε Forex στη λίστα Ανοιχτών Θέσεων εμφανίζουν τα εξής:

  • την τιμή κλεισίματος της θέσης (Πώληση/Bid για τις θέσεις αγοράς, Αγορά/Ask για τις θέσεις πώλησης)
  • τον υπολογισμό του κέρδους ή της ζημίας, σύμφωνα με την τιμή πώλησης ή αγοράς στο κλείσιμο

Με τον τρόπο αυτό, εξασφαλίζεται πιο ακριβής υπολογισμός του κέρδους ή της ζημίας στον λογαριασμό σας.

6_1.png


Προηγούμενος υπολογισμός βάσει μέσης τιμής κλεισίματος και αντίστοιχο Κέρδος/Ζημία

Παλαιότερα, οι θέσεις σε Forex στη λίστα Ανοιχτών Θέσεων περιελάμβαναν τα εξής:

  • τη μέση τιμή (μεταξύ Πώλησης/Bid και Αγοράς/Ask) για την τιμή κλεισίματος
  • τον υπολογισμό του κέρδους ή της ζημίας, σύμφωνα με τη συγκεκριμένη μέση τιμή κλεισίματος

6_2.png