Απλοποιημένες εντολές Stop στο Forex

​​​Στις 17 Μαΐου, στην πλατφόρμα SaxoTrader, οι εντολές Stop στο Forex θα απλοποιηθούν. Συγκεκριμένα, η εντολή «Stop if Bid» για πώληση και η εντολή «Stop if Offered» για αγορά θα αφαιρεθούν και θα αντικατασταθούν από μία εντολή «Stop», η οποία θα εκτελείται αυτόματα προς την ανάλογη κατεύθυνση.

StopOrders.png

Οι υφιστάμενες εντολές «Stop if Bid» και «Stop if Offered» δεν θα επηρεαστούν άμεσα, ωστόσο το Σάββατο, 11 Ιουνίου, θα μετατραπούν στη νέα εντολή «Stop».

  • Οι εντολές «Stop if Bid» για πώληση θα μετατραπούν σε εντολές «Stop if Offer»
  • Οι εντολές «Stop if Offer» για αγορά θα μετατραπούν σε εντολές «Stop if Bid»

Τονίζουμε ότι το επίπεδο εντολών του πελάτη θα παραμείνει αμετάβλητο.

Ενεργοποίηση εντολών Stop

Οι εντολές «Stop» θα ενεργοποιούνται σύμφωνα με τις θεσμικές πρακτικές. Συγκεκριμένα:

  • Οι εντολές αγοράς θα ενεργοποιούνται σύμφωνα με την τιμή Πώλησης/Bid
  • Οι εντολές πώλησης θα ενεργοποιούνται σύμφωνα με την τιμή Αγοράς/Offer

Σε ορισμένους πελάτες αυτό μπορεί να φανεί μη πρακτικό, ωστόσο αποτελεί συνήθη πρακτική πολλών ετών στις συναλλαγές των θεσμικών επενδυτών, καθώς εξαλείφει την επίδραση των spread από τις στρατηγικές, δηλαδή τον κίνδυνο να εκτελεστεί μια συναλλαγή νωρίτερα εξαιτίας μιας ξαφνικής διεύρυνσης του spread μεταξύ Bid και Ask τιμής υπό συνθήκες μεταβλητότητας στην αγορά.

Η συγκεκριμένη πρακτική εφαρμόζεται ήδη στην πλατφόρμα SaxoTraderGO.

Εκτέλεση εντολών Stop

Όταν ενεργοποιούνται οι εντολές Stop, μετατρέπονται σε εντολές market και εκτελούνται στην καλύτερη δυνατή τιμή που υπάρχει στην αγορά τη δεδομένη στιγμή:

  • Οι εντολές αγοράς θα εκτελούνται στην τιμή Αγοράς/Offer
  • Οι εντολές πώλησης θα εκτελούνται στην τιμή Πώλησης/Bid

Είναι σημαντικό να κατανοήσετε ότι η ενεργοποίηση μιας εντολής προς την αντίθετη κατεύθυνση του spread δεν αποτελεί slippage. Αποτελεί έναν τρόπο ώστε οι πελάτες να πραγματοποιούν συναλλαγές σε κάποια τιμή μόνο όταν υπάρχουν άλλοι αξιόλογοι αγοραστές ή πωλητές στην αγορά, προκειμένου να αποφευχθεί η ενεργοποίηση της εντολής εξαιτίας μιας προσωρινής διεύρυνσης του spread. Οι εντολές Spot, όταν ενεργοποιούνται, μετατρέπονται πάντα σε εντολές market και εκτελούνται στην τιμή που ισχύει στην αγορά. Ωστόσο, τα spread της αγοράς δεν βρίσκονται στον έλεγχο του διαμεσολαβητή (broker).

Διαφάνεια

Η διαφάνεια είναι ένα ιδιαίτερα σημαντικό ζήτημα για εμάς. Γι' αυτό δημοσιεύουμε τα στατιστικά των εντολών Stop στον ιστότοπό μας ως απόδειξη της συστηματικά καλής εκτέλεσης των εντολών από τη Saxo Bank.

Παράδειγμα: Τι συμβαίνει σε περίπτωση διεύρυνσης του spread

Για να αναφέρουμε ένα παράδειγμα, ας υποθέσουμε ότι ανοίγετε μια θέση αγοράς στο EURUSD στο 1,0970 και η συνεπακόλουθη σειρά μεταβολών tick στην τιμή διαμορφώνεται ως εξής:

page2.png

Σύμφωνα με αυτό το σενάριο, αν είχατε καταχωρήσει μια εντολή «Stop if Bid» για πώληση στο 1,0950, η θέση σας θα είχε κλείσει πρώιμα.

Ωστόσο, στην αγορά δεν υπάρχουν ουσιαστικά συναλλαγές σε αυτή την τιμή ακόμα και η μέση τιμή δεν έχει ακόμα μεταβληθεί ανάλογα, εξαιτίας της προσωρινής διεύρυνσης του spread. Συνεπώς, η εντολή Stop θα ενεργοποιηθεί και η θέση σας θα κλείσει. Λίγο αργότερα, το spread συρρικνώνεται ξανά και η τιμή αλλάζει υπέρ σας – αλλά η θέση σας έχει ήδη κλείσει, έχοντας επηρεασθεί από το παραπλανητικό spread.

Αντιθέτως, αν η εντολή Stop για πώληση ενεργοποιηθεί στην τιμή αγοράς (Ask) στο 1,0950, η εντολή θα εκτελεστεί όταν στην αγορά διαπραγματεύεται όντως η τιμή στα 1,0950 (δηλ. όταν υπάρχει αγοραστής) και όταν η τιμή αγοράς (Offer) βρίσκεται στο 1,0950.

Ιστορικά spread

Σας προτείνουμε, επίσης, να ανατρέχετε στα Ιστορικά Spread, τα οπoία έχουμε αναρτημένα με στόχο τη διασφάλιση της διαφάνειας ως προς τα ελάχιστα και τα μέσα spread της Saxo Bank ανά νόμισμα, ποσό και συνεδρίαση.

Ιστορικά Spread​​