Ισοσκέλιση και μείωση καθαρής θέσης στη SaxoTrader


​Τώρα στην πλατφόρμα SaxoTrader υπάρχει δυνατότητα για μείωση και ισοσκέλιση των καθαρών θέσεων.

7.png

Η ενότητα Επισκόπηση Θέσεων εμφανίζει τώρα όλες τις ανοιχτές θέσεις του λογαριασμού σε συγκεκριμένο προϊόν.

Η επιλογή Ισοσκέλιση/​Μείωση Νέων Θέσεων διατίθεται σε όλα τα προϊόντα, πλέον του Forex και των CFDs.​