Διακοπή του εργαλείου Τεχνικών Αναλύσεων

​Όπως είχε ανακοινωθεί παλαιότερα, διακόπηκε η λειτουργία του εργαλείου Τεχνικών Αναλύσεων που βρισκόταν στην ενότητα «Έρευνα και Νέα» στις πλατφόρμες WebTrader και SaxoTrader.

techinical analysis report.png

Βρισκόμαστε σε διαδικασία διαμόρφωσης μιας νέας και βελτιωμένης λύσης αναγνώρισης τεχνικών μοντέλων, η οποία αναμένεται να ενταχθεί στην πλατφόρμα SaxoTraderGO αργότερα εντός του 2016.​