Δείκτης Williams Alligator

Έμπνευση του Bill Williams, ο δείκτης Alligator (Αλιγάτορας) αποτελεί έναν δείκτη παρακολούθησης και μεταβολής τάσης. Χρησιμοποιεί τρεις διαφορετικούς Smoothed Simple Moving Average (SSMA - απλός κινητός μέσος όρος εξομάλυνσης), οι οποίοι επιβραδύνουν τη μεταβολή του δείκτη, καθώς και 5, 8 και 13 περιόδους από προεπιλογή. Μπορείτε να αλλάξετε τη μέθοδο υπολογισμού από SSMA σε SMA (Simple Moving Average - απλός κινητός μέσος όρος) ή ΕΜΑ (Exponential Moving Average - εκθετικός κινητός μέσος όρος) μέσω της ρύθμισης παραμέτρων.

Οι τρεις Smoothed Moving Average συνθέτουν τα τρία στοιχεία (Jaw/Σαγόνι, Teeth/Δόντια και Lips/Χείλη) του δείκτη Alligator, ως εξής:

  • Jaw/Σαγόνι (μπλε γραμμή): ξεκινά με τον SSMA 13 μπαρών/κεριών και εξομαλύνεται με 8 μπάρες/κεριά στις συνεπακόλουθες τιμές
  • Teeth/Δόντια (κόκκινη γραμμή): ξεκινά με τον SSMA 8 μπαρών/κεριών και εξομαλύνεται με 5 μπάρες/κεριά στις συνεπακόλουθες τιμές
  • Lips/Χείλη (πράσινη γραμμή): ξεκινά με τον SSMA 5 μπαρών/κεριών και εξομαλύνεται με 3 μπάρες/κεριά στις συνεπακόλουθες τιμές

Ο δείκτης Alligator υποδεικνύει τάσεις, καθώς και μεταβολές και κατεύθυνση τάσης, ως εξής:

  • Ανοδική τάση: Jaw στη βάση, Teeth στη μέση, Lips στην κορυφή
  • Καθοδική τάση:  Jaw στην κορυφή, Teeth στη μέση, Lips στη βάση

Όταν οι κανόνες αυτοί δεν υφίστανται –όταν, δηλαδή, οι γραμμές δεν ακολουθούν κάποια από τις παραπάνω ακολουθίες και διασταυρώνονται– ο Αλιγάτορας «κοιμάται» με το στόμα κλειστό. Όταν ξυπνά και πεινάει, ανοίγει το στόμα του στην προαναφερθείσα, σωστή θέση και τότε ξεκινά μια τάση. Όταν ο Αλιγάτορας δεν πεινάει πια και οι τρεις γραμμές διασταυρωθούν εκ νέου, αυτό σηματοδοτεί το τέλος της τάσης.

Όταν χρησιμοποιείτε τον δείκτη Alligator, δεν πρέπει να ανοίξετε κάποια θέση όταν ο Αλιγάτορας κοιμάται, καθώς αυτό σημαίνει ότι η αγορά δεν παρουσιάζει κάποια εμφανή τάση.

Williams Alligator Indicator.png