Στοιχεία Επικοινωνίας

Κκεντρικά Τηλέφωνα / Fax Ιδιώτες πελάτες Εταιρικοί λογαριασμοί
Τηλ: +45 39 77 40 00 Τηλ: +45 39 77 40 07 Management Desk
Πωλήσεις: +45 39 77 40 07 Τηλ: +45 39 77 47 00 Phone: +45 39 77 40 15
Fax: +45 39 77 42 00 Περισσότερα στοιχεία επικοινωνίας
CVR no.: 15731249
Τμήμα εξυπηρέτησης Sales Trading Εταιρικές πωλήσεις
Τηλ: +45 39 77 40 01 Τηλ: +45 39 77 40 09 Τηλ: +45 39 77 40 10
Όλα τα τμήματα είναι διαθέσιμα από 09:00 έως 17:00 από Δευτέρα έως Παρασκευή. Το τμήμα εξυπηρέτησης είναι διαθέσιμο από Δευτέρα έως Παρασκευή από 00:00 - 21:00 CEST.